Utilitzem cookies pròpies i de tercers per a finalitats analítiques i tècniques, tractant dades necessàries per a l'elaboració de perfils basats en els teus hàbits de navegació. Pots obtenir més informació i configurar les teves preferències des de 'Configuració de cookies'.

 

Configuració de cookies
Error, ca
Solucions personalitzades Telf.: 93 724 60 78

Política de privacitat

Política de protecció de dadesINFORMACIÓ SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

Tant la privacitat de les dades com la confidencialitat de la informació són aspectes importants per a L’EIX HORITZONTAL, S.L. (d'ara endavant LEHSL). Per això, i segons s'estableix en el Reglament general de protecció de dades, Reglament (UE) 2016/679 del parlament europeu i del consell del 27 d'abril del 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, LEHSL posa en coneixement a través de la seva Web de la política duta a terme respecte al tractament i protecció de les dades de caràcter personal que tracta segons els serveis prestats.
Així es consideren usuaris:

1.- “CONTACTES” qualsevol usuari que sol·liciti un pressupost, dugui a terme una consulta o sol·licita informació a l'empresa.
2.- “CLIENTS” l'usuari que ja manté una relació contractual amb LEHSL

La present política de protecció de dades podrà variar amb el temps a causa dels possibles canvis legislatius, jurisprudencials o dels criteris seguits per l'Agència Espanyola de Protecció de Dades i/o l'autoritat competent a cada moment. És per això que LEHSL es reserva el dret a modificar el present avís legal per adaptar-ho a novetats legislatives o jurisprudencials que es troben vigents al moment precís en què s'accedeixi a la web.

1.- Titular responsable del tractament:
El titular responsable del tractament de les seves datos personales és:
L’EIX HORITZONTAL, S.L.
CIF: B63998397
C/ Tres Creus 104, 5 pis, 08202 Sabadell
Telf contacte: 93.724.60.78
E-mail de contacte: info@eixhoritzontal.com

2.- Finalitat del tractament
En l’Eix Horitzontal tractem les seves dades personals per a les següents finalitats:

1.- FORMULARIS DE CONTACTE: Atendre qualsevol sol·licitud que ens faci arribar a través dels formularis habilitats a la web o qualsevol altre mitjà de contacte.
• La base legal pel tractament és l'existència d'una petició prèvia de l'interessat.
2.- GESTIÓ COMUNITATS: La finalitat del tractament és la gestió i administració ordinària dels assumptes de la comunitat de propietaris en virtut de la llei de propietat horitzontal, així com les comunicacions necessàries per dur a terme aquesta gestió.
• La base legal per al tractament és l'existència d'una relació contractual per a la prestació dels serveis d'administració de finques.
3.- GESTIÓ IMMOBILIÀRIA I ALTRES SERVEIS: La finalitat del tractament és la gestió de clients relacionada amb els serveis que ofereix l'empresa (gestió immobiliària, assegurances, estalvi energètic, etc,) i que pot veure detallats en la present web.
• La base legal per al tractament és la sol·licitud d'informació i la posterior existència d'una relació contractual.
4.- ACCIONS COMERCIALS: LEHSL tractarà les dades facilitades pels usuaris (clients i sol·licitants) per remetre'ls comunicacions comercials quan hagi obtingut prèviament el seu consentiment en aquest sentit. Al moment de la recopilació de dades personals LEHSL demanarà el seu consentiment per remetre'ls informació, publicitat, comunicacions comercials via electrònica, postal, SMS o qualsevol altra via, sobre els productes i serveis de l'empresa. L'Usuari podrà revocar el seu consentiment a qualsevol moment, comunicant el seu desig de no rebre més comunicacions comercials seguint les instruccions que s'indiquen en el peu del cos de cadascuna de les comunicacions comercials remeses per LEHSL.
• La base legal per al tractament és el seu consentiment que es considerarà atorgat al moment d'acceptar la casella habilitada a aquest efecte.


3.- Terminis de conservació de les seves dades personals
Les dades personals proporcionades es conservaran en tot cas durant la vigència de la relació contractual establerta i una vegada finalitzada aquesta durant els terminis de prescripció de les obligacions contractuals (5 anys). Els contactes i sol·licituds d'informació rebudes s'eliminaran una vegada ateses la mateixes.

4.- Destinataris de les dades personals
L’EIX HORITZONTAL no comunicarà les seves dades a tercers excepte en els següents suposats: • Cessió emparada per llei: a l'administració tributària per a pagament d'impostos, a jutges, tribunals i advocats per al reclam de deutes pendents per via judicia,
• Cessió efectuada en el marc d'una petició judicial.
• Cessió necessària per a la realització de serveis: com a proveïdors industrials, entitats financeres per efectuar els cobraments oportuns, companyies d'assegurances per a la gestió d'assegurances, entitats de recobrament per a la corresponent reclamació del deute pendent de pagament.
• Altres membres integrants de la comunitat de propietaris a través de la convocatòria de Junta de propietaris per donar publicitat d'aquells membres que no es trobin al corrent de pagament.

5.- Qualitat de les dades
S'informa als titulars de les dades personals que L’EIX HORITZONTAL recapta les dades necessàries per a la gestió ordinària de la seva activitat, sent adequats, pertinents i no excessius, limitats al necessari en relació amb les finalitats pels quals són tractats.
Preguem què per mantenir les dades actuals, exactes i al dia, ens comuniqui qualsevol canvi o modificació que hagi pogut produir-se.

6.- Drets dels titulars de les dades
Qualsevol persona té dret a obtenir informació sobre quines dades està tractant L’EIX HORITZONTAL.
A continuació, li indiquem els seus drets:
• Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats que van ser recollits.
• En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament es conservaran per a l'exercici o la defensa de reclamacions.
• En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. L’EIX HORITZONTAL deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Li informem del seu dret a presentar una reclamació davant l'autoritat de control (AEPD.- www.agpd.es) en el cas que no hagi vist satisfets l'exercici dels seus drets aquí indicats.

Per exercir els citats drets pot posar-se en contacte a través del telèfon 93 724 60 78 o en el mail eixhoritzontal@eixhoritzontal.cat, qui li facilitarà els impresos i les indicacions necessàries per tramitar la seva sol·licitud.

7.- Seguretat del tractament
Tenint en compte l'estat de la tècnica, els costos d'aplicació, i la naturalesa, l'abast, el context i les finalitats del tractament, així com els riscos de probabilitat i gravetat variables pels drets i llibertats de les persones físiques, L’EIXHORITZONTAL aplicarà mesures tècniques i organitzatives apropiades per garantir un nivell de seguretat adequat al risc, que evitin la destrucció, pèrdua o alteració accidental o il·lícita de dades personals transmeses, conservats o tractats d'una altra forma, o la comunicació o accés no autoritzats a aquestes dades.

8.- Modificació de la present política
Tenint en compte l'estat de la tècnica, els costos d'aplicació, i la naturalesa, l'abast, el context i les finalitats del tractament, així com els riscos de probabilitat i gravetat variables pels drets i llibertats de les persones físiques, L’EIXHORITZONTAL aplicarà mesures tècniques i organitzatives apropiades per garantir un nivell de seguretat adequat al risc, que evitin la destrucció, pèrdua o alteració accidental o il·lícita de dades personals transmeses, conservats o tractats d'una altra forma, o la comunicació o accés no autoritzats a aquestes dades.

9.- Acceptació de la present política
Amb l'acceptació de la present política de privadesa autoritza a L’EIX HORITZONTAL per integrar les seves dades personals en els seus fitxers amb les finalitats indicades.

C/ TRES CREUS Nº 104, 5ªPl, 08202 Sabadell, Barcelona
Telf.: 93 724 60 78
Fax: 93 724 60 79
Nota legal     -     Política de privacitat     -     Política de cookies     -     Mapa web     -     Disseny web Anunzia