-

Política de privacitat

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL
Reglament 2016/679 del parlament europeu i del consell del 27 d’abril del 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques en lo que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD)
 
Tant la privacitat de les dades com la confidencialitat de la informació són aspectes importants per L’EIX HORITZONTAL, S.L. (d'ara endavant LEHSL)
Per això, i segons s'estableix en el Reglament general de protecció de dades, Reglament (UE) 2016/679 del parlament europeu i del consell del 27 d'abril del 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, es posa en coneixement dels usuaris la política duta a terme respecte al tractament i protecció de les seves dades de caràcter personal.
La present política de protecció de dades podrà variar en el temps a causa dels possibles canvis legislatius, jurisprudencials o dels criteris seguits per l'Agència Espanyola de Protecció de Dades i/o l'autoritat competent a cada moment. És per això que LEHSL es reserva el dret a modificar el present avís legal per adaptar-ho a novetats legislatives o jurisprudencials que es troben vigents al moment precís en què s'accedeixi a la web.
 
Data última actualització; 21/05/2024
 
 
Qui és el titular responsable del tractament de les teves dades?

El titular responsable del tractament de les teves dades personals és:
 
L’EIX HORITZONTAL, S.L. (d'ara endavant LEHSL)
CIF: B63998397
C/ Torras i Bages, 2A local, 08201 Sabadell
E-mail: eixhoritzontal@eixhoritzontal.com
  
 
Amb quines finalitats i legitimació tractem les teves dades?
Les teves dades seran tractades de manera lícita, lleial i transparent.
Son recopilades amb finalitats determinades, explícites i llegítimes tal i com s’exposa en la present política i no seran tractades posteriorment de manera incompatible.
Les dades que tractem son les adequades, pertinents i limitades a les seves finalitats i vetllarem perquè siguin exactes i actualitzades en tot moment.
 
A   LEHSL tractem les teves dades personals per a les següents finalitats:

1.- GESTIÓ DE CONSULTES I SOL·LICITUDS D’INFORMACIÓ (dades d’usuaris i  contactes):
Atenem qualsevol sol·licitud que ens facis arribar a través dels formularis habilitats a la web o qualsevol altre mitjà de contacte (com telf o mail) per atendre consultes, sol·licituds d’informació i petició de pressupostos.

• La base legal pel tractament és el consentiment que es considera atorgat quan acceptes la present política de protecció dades o quan ens envies voluntàriament les teves dades per d’altres mitjans.
 
2.- GESTIÓ DE COMUNITATS (dades dels comuners):
La finalitat del tractament és la gestió i administració ordinària dels assumptes de la comunitat de propietaris en virtut de la llei de propietat horitzontal, així com les comunicacions necessàries per dur a terme aquesta gestió.
 
• La base legal per al tractament és l'existència d'una relació contractual per a la prestació dels serveis d'administració de finques.
 
3.- GESTIÓ IMMOBILIÀRIA I ALTRES SERVEIS (dades de clients: propietaris, compradors y arrendataris):
La finalitat del tractament és la gestió de clients relacionada amb els serveis que ofereix l'empresa (gestió immobiliària compra-venta i lloguers, assegurances, estalvi energètic) i que pot veure detallats en la web. 
 
• La base legal per al tractament és l’existència d’una relació contractual i/o precontractual.
 
4.- ACCIONS COMERCIALS (dades d’usuaris i clients)
LEHSL tractarà les dades facilitades pels usuaris per remetre'ls comunicacions comercials quan hagi obtingut prèviament el seu consentiment en aquest sentit o es tracti d’un client de l’empresa.
L'Usuari podrà revocar el seu consentiment u oposar-se a aquest tractament de dades en qualsevol moment, a través del mail indicat en el peu de cadascuna de les comunicacions comercials remeses.
 
• La base legal per al tractament és el teu consentiment que es considerarà atorgat al moment d'acceptar la casella habilitada a aquest efecte o l’interès legítim quan les comunicacions vagin destinades als clients de l’empresa.
 
5.- PROVEÏDORS I COL·LABORADORS:
La finalitat del tractament és la gestió de les relacions comercials y contractuals amb els proveïdors i col·laboradors;  gestió de comandes i pagaments, així com mantenir una base de dades de contactes per a possibles futures contractacions i/o col·laboracions.
 
• La base legal per al tractament és l'existència d'una relació contractual.


A qui comunicarem les teves dades?
 
LEHSL comunicarà les teves dades a tercers en els següents supòsits:
• Per obligació legal: a l'administració tributària per a pagament d'impostos.
• Cessió efectuada en el marc d'una petició judicial i/o policial.
• Cessió necessària per a la realització de serveis: com a proveïdors industrials, entitats financeres per efectuar els cobraments oportuns, companyies d'assegurances per a la gestió d'assegurances, entitats de recobrament per a la corresponent reclamació del deute pendent de pagament.
 
  
 
Quin és el termini de conservació de les teves dades?
 
Les dades personals proporcionades es conservaran en tot cas durant la vigència de la relació contractual establerta i un cop finalitzada aquesta durant els terminis de prescripció previstos a la legislació vigent (5 anys)
Els contactes i sol·licituds d'informació rebudes s'eliminaran un cop ateses les mateixes i finalitzades les relacions comercials establertes.
Si ens ha autoritzat l’enviament de comunicacions comercials o ja ets client, les teves dades de contacte es mantindran en tant en quan no ens sol·licitis la seva supressió.
 
No està prevista la transferència internacional de dades.
 
 
Quins son els teus drets en matèria de protecció de dades i com exercir-los?
 
 • Dret d’accés, rectificació i supressió: L’usuari tindrà dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per les quals van ser recollides.
 • Limitació del tractament: En determinades circumstàncies, es podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament es conservaran per a l'exercici o la defensa de reclamacions.
 • Dret d’oposició: En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, l’usuari podrà oposar-se al tractament de les seves dades. L'entitat deixarà de tractar-les, excepte per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.
 • Dret a la portabilitat de les dades: L'usuari tindrà dret a rebre les dades personals que li incumbeixin, que hagi facilitat en un format estructurat, d'ús comú i lectura mecànica quan: a) el tractament estigui basat en el consentiment o en un contracte, i b) el tractament s'efectuï per mitjans automatitzats.
 
T’informem del teu dret a presentar una reclamació davant l'autoritat de control (APDCAT.- www.apdcat.gencat.cat) en el cas que no hagi vist satisfets l'exercici dels teus drets aquí indicats.
 
Per exercir els citats drets pot enviar un correu electrònic a eixhoritzontal@eixhoritzontal.com identificant a la seva petició la següent informació:
1.- Dades del sol·licitant (Nom i cognoms)
2.- Adreça de contacte
3.- Dret que vol exercir
4.- Sobre quines dades concretes formula la seva petició
 
En el termini màxim d’un mes resoldrem la teva petició a través del mateix mitjà que hagis utilitzat inicialment.
 
 
Seguretat en el tractament
Tenint en compte l'estat de la tècnica, els costos d'aplicació, i la naturalesa, l'abast, el context i les finalitats del tractament, així com els riscos de probabilitat i gravetat variables per als drets i llibertats de les persones físiques, l’empresa aplicarà mesures tècniques i organitzatives apropiades per garantir un nivell de seguretat adequat al risc, que evitin la destrucció, pèrdua o alteració accidental o il·lícita de dades personals transmeses, conservades o tractades d'una altra forma, o la comunicació o accés no autoritzats a aquestes dades.


  Preferencias de consentimiento
  LEHSL

  Utilitzem cookies pròpies i de tercers per a finalitats analítiques i tècniques, tractant dades necessàries per a l'elaboració de perfils basats en els teus hàbits de navegació. Pots obtenir més informació i configurar les teves preferències des de 'Configuració de cookies'.

   

  Configuració de cookies